Новини

Външно осветление: 3 тенденции, които революционизират сектора

В днешно време градът е главната сцена, на която се развива животът на хората. Ако вземем предвид, че по-голямата част от световното население живее в големите градски центрове, изглежда уместно да се анализира, как тези градски пространства се трансформират, и какви предизвикателствата стоят пред осветлението. Да се балансира човешкият мащаб във външните пространства, независимо дали са публични или частни, се превръща в основна цел на градските стратегии, насочени към превръщането на градовете в обитаеми, устойчиви и безопасни за всички. Градските структури имат както оперативен, така и емоционален компонент, който пряко влияе върху взаимодействието, за който компонент осветлението играе важна роля.

Тенденции при външното осветление

Осветлението е ключов елемент в тези нови концепции благодарение на своя потенциал като трансформиращ пространството елемент. Външното осветление се състои както от функционални приложения, фокусирани върху осигуряването на видимост за извършваните дейности, така и с чисто декоративна цел, фокусирана върху подобряване на фасадите. За да постигне тези цели, фасадното осветление трябва да се адаптира към навиците, поведението и начина на живот на потребителите. Същевременно трябва да бъде ефективно и благоприятно за околната среда. Това е възможно, когато се използват високоефективни осветителни тела и се избягва светлинното замърсяване посредством адекватен оптичен контрол, който предотвратява по-високи емисии и остатъчна светлина. Дизайнът на осветлението е непрекъснато развиваща се дисциплина, която се стреми да отговори на нуждите и изискванията на потребителите. В това отношение е интересно да се преразгледат основните тенденции в сектора.

Възстановяване на градски пространства за пешеходци

Предлагат се нови идеи с цел хуманизиране на градското пространство, като пешеходството на пътищата и централните зони, създаването на зони с ограничен трафик в полза на пешеходците или възстановяването на полу публична среда и тяхната адаптация за потребителите.

В този сценарий осветлението се превръща в ключов елемент, способен да:

  • Насочва гражданите към използването на пространствата
  • Осигурява безопасност
  • Ориентира потока от потребители, за да благоприятства за съвместното съществуване
  • Подобрява визуално заобикалящата ни архитектурата

За да отговорят на нуждите от осветление на пешеходните зони, се предлагат следните типологии на осветителните тела: вградени, висящи, открити, наземни, прожекторни, пиларни или стенни, които подобряват градския пейзаж и добавят още един слой информация към пространството.

Опитомяване на градските пространства

Традиционните граници между публичната и частната сфера се размиват. За да бъде опитомен, градът трябва да се превърне в дом за своите жители, създавайки пространства, които да ги канят след залез слънце. Следователно осветлението има тенденция да става по-полезно и по-близко до потребителя, като създава по-приятелска и приветлива атмосфера с осветителните си тела интегрирани в пространството.

Ефективното осветление е благодарение на осветителните тела със специфично разпределение на светлината. Тази тенденция използва осветителни тела с по-топли цветови температури.

Умни градове

Устойчивостта е в основата на интелигентния градски дизайн, който вече се превърна в реалност. Умният град е способен да задоволи нуждите на своите жители от социална, екологична и функционална гледна точка чрез интегрирането на информационните и комуникационни технологии. Следователно свързаността е от съществено значение за развитието на този тип пространство.

Осветлението е един от най-важните компоненти в развитието на интелигентните градове. Интелигентните осветителни системи позволяват работата, наблюдението и управлението на градското осветление чрез безжични комуникационни мрежи. Чрез използването на технологии за дистанционно управление е възможно да се адаптира осветлението към специфичните нужди на всяко пространство, като същевременно се оптимизират разходите и се осигурява по-голяма гъвкавост и взаимодействие.

Благодарение на този начин на разбиране на пространството, градовете предефинират собствената си идентичност. Пространственото разнообразие, приспособено към социалните нужди на жителите му, допринася за културната трансформация и стимулира благосъстоянието на гражданите.

По този начин адаптивността на системите за външно осветление към пространствата, съставляващи града, е една от най-важните тенденции в сектора. Успешният дизайн зависи от способността му да решава функционалните, емоционални и социални нужди на потребителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *